Bezplatná pôžička Outlanderu zdravotníckym zariadeniam [Rusko]

V decembri 2020 Peugeot Citroen Mitsubishi Automotive Rus (PCMA Rus), čo je náš závod na výrobu automobilov v Rusku, v rámci svojich aktivít zameraných na zabránenie šírenia COVID-19 bezplatne požičal päť vozidiel Outlander zdravotníckym zariadeniam. Zapožičané vozidlá budú každý deň slúžiť na prepravu zdravotníckych pracovníkov bojujúcich proti COVID-19 v ruskej Kaluge za návštevou ich pacientov.

PCMA Rus bude pokračovať v aktivitách sociálneho príspevku vychádzajúcich z miestnych komunít.

■ Spätná väzba od zamestnanca zdravotníckej inštitúcie

Podpora PCMA Rus nám veľmi pomohla, pretože sme veľmi potrebovali dopravu na návštevu našich pacientov žijúcich v oblastiach ďaleko od centra mesta Kaluga.


Čas zverejnenia: 29. júla 2021